עוסק פטור

עוסק פטור הינו עוסק אשר סך מחזור ההכנסות העסקי מכלל עסקיו בשנה קלנדרית אינו עולה את הסכום הקובע בחוק מע"מ. נכון לשנת מס 2022 מחזור עסקאותיו לא יעלה 102,292 ₪ לכל השנה. תקרה זו מתעדכנת מידי שנה ובד"כ השינוי הוא המדד.

עוסק פטור מגיש אחת לשנה, עד ליום 31.1.202X לשנה העוקבת "הצהרת עוסק פטור" למע"מ ומדווח על מחזור עסקאותיו. עוסק פטור מפיק רק קבלות בלבד על עסקאותיו.

בהתאם להוראות ניהול ספרים קיימים בעלי מקצועות שונים שמחזורם העסקי נמוך מהסכום הקובע ואינם יכולים להירשם כעוסק פטור כוללים בין היתר: רואה חשבון ויועץ מס, מנהל חשבונות, רופא וכו'.

ההתלבטות הנצחית שעצמאי בתחילת דרכו שוקל מבחינת רישומו כעוסק במע"מ, היא:

עוסק פטור עוסק פטור.
"להיות או לא להיות" (עוסק מורשה או עוסק פטור), זאת השאלה?

כדי לענות על השאלה האם להיות עוסק פטור צריך לבחון מספר היבטים עיקריים. היבט ראשון טכני וקובע, נקבע ע"י רשות המיסים. להלן פרשנות פשוטה וידידותית לכל המתעניין:

היבט ראשון - טכני

 • פעילות - יש לבחון מהו תחום הפעילות לפי המבחנים בהוראות ניהול ספרים. ישנם עצמאים שאינם יכולים להירשם במע"מ כעוסקים פטורים. האפשרות היחידה עבורם היא: כעוסקים מורשים בלבד.

  קיימות רשימות שפרסמה רשות המיסים בנושא זה - "הוראות ניהול פנקסי חשבונות". להוראות הללו טו' (15 רשימות) קטגוריות הנקראות "תוספות", המפרטות את סוגי העסקים שעל פיהן, יש לנהל את ספרי החשבונות של העסק.

  כל עסק או ארגון כלשהו במדינת ישראל, קטן כגדול, מחויב למצוא הקטגוריה הרלוונטית לגביו. לרוב, במידה והשירות ו/או המוצר שלך נכלל בתוספת יא' מתוך ה-טו' תוספת, הינך יכול להמשיך לבחון הנקודות בהיבטים להלן.

 • הכנסות - מהו המחזור הכנסות שנתי השנתי? במידה ומדובר על סכום הנמוך מתקרת עוסק פטור, התקרה מתפרסמת ומעודכנת בכל שנה (במהלך ינואר), ניתן להירשם כעוסק פטור.

היבט שני - פונקציונלי - מהם יעדי הפעילות?

 • האם אני מתכוון להוציא אלפי שקלים לאחת או יותר מההוצאות הבאות: מכונות, מחשבים, רכב עבודה, פרסום, השכרה של חנות/בית עסק ועוד.
 • תדמית ורושם ראשוני חשובים ביותר - עצמאי שנרשם כעוסק פטור, מקבל השירות או המוצר, יודע מראש, כי העצמאי שעומד מולו, פועל בהיקפים נמוכים (תקרת עוסק פטור) וכנראה שהוא בתחילת דרכו. כל מי שרוצה לפתוח עוסק פטור צריך לשאול את עצמו, האם הוא כלקוח, היה רוכש שירות או מוצר מעצמאי כזה.
 • ציפייה וחזון לטווח קצר וטווח ארוך.
 • אנו ממליצים ומציעים לפנות אלינו לייעוץ טלפוני ראשוני ללא תשלום, בכדי לסייע ולמנוע מכם לעשות טעויות נפוצות המסתכמות בכסף רב. כמו כן אנו מציעים את חבילת השירותים המושלמת והמקיפה ביותר לעוסק פטור.

מה כוללת חבילת השירות המושלמת והמקיפה ביותר לעוסק פטור?

 • ייעוץ טרום הקמת עסק.
 • פתיחת תיקים במס הכנסה.
 • פתיחת תיק במע"מ.
 • פתיחת תיקים בביטוח לאומי.
 • איסוף החומר באחריותנו מכל מקום בארץ אחת לשנה.
 • הנהלת חשבונות מוקפדת ומהימנה בשיטה החד - צידית.
 • דיווח "הצהרת עוסק פטור" למע"מ.
 • הגשת דוח שנתי.
 • ניצול מקסימלי של הטבות המס בגין נתוני הפעילות.
 • ייצוג שוטף ברשויות המס.
 • ייצוג שוטף מול ביטוח לאומי.
 • חדשנות, איכות, עקביות, מצוינות.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן