שותפות

שותפות הינה קשר עסקי בין צדדים החולקים סיכונים ותשואות עסקיות. מבחינה חוקית אין חובת רישום של שותפות, והיא יכולה להתקיים רק באמצעות הסכם בין הצדדים. כל השותפים הם שותפים מלאים, אשר חבים במלוא חובות השותפות. ניתן לרשום שותפות ברשם החברות והשותפויות, והשותפות מקבלת מספר סידורי.

שותפות שותפות.

כמו כן קיימת אפשרות לרשום חלק מהשותפים כשותפים מוגבלים, שאינם חבים במלוא חובות השותפות, אלא רק כדי סכום מסוים. כמו כן הסכם שותפות טוב חייב להתייחס לנושאים הבאים: חלוקת עבודה והשקעה כספית, סוגיית השקעת הזמן, דרכי החלטה על רכישות מהותיות ותמחור, כיצד מושכים שכר מחשבון השותפות, כיצד נפרדים מהשותפות וכו'.

מבחינת מס הכנסה כל אחד מהשותפים הינו עצמאי לכל דבר ועניין המשלם מקדמות בהתאם לגובה ההכנסות המשוערות לשנה השוטפת. מבחינת ביטוח לאומי כנ"ל. מבחינת מע"מ לשותפות יש נציג אחד אשר הינו מייצג את השותפות לעניין מע"מ. בסוף השנה על כל שותף להגיש דוח שנתי על הכנסותיו בהתאם לחלקו בשותפות.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן