מה זה קנס מנהלי וכופר?

קנסות מנהליים ותהליכי כופר

מה זה קנס מנהלי וכופר? מה זה קנס מנהלי וכופר?

קנס מנהלי

קנס מנהלי הינו אמצעי ענישה במסלול מהיר עבור הנישום (וגם למס הכנסה) במקום הליכים ארוכים וממושכים המדירים שינה מעיני הנישום ומאריכים את זמן סיום קביעת שומה סופית מבחינת מס הכנסה המעוניין מאוד לסגור כמה שיותר מהר שומות ולהמשיך הלאה לתיק הבא, גם כדי לשחרר את העומס רב שקיים במערכת רשות המיסים.

לשם ביצוע הליך מנהלי, קיים חוק "חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו - 1985" שמטרתו, להקל על העומס הרב בבתי המשפט. החוק מאפשר לעברייני מס לסיים את התיק והטענות נגדם ללא אישום ורישום פלילי בזמן קצר יחסית בהשוואה להליך הרגיל. לצד החוק, הוגדרה רשימה של עבירות מס שייחשבו כעבירות טכניות לעניין מס הכנסה, מע"מ ולמכס.

רשימת העבירות שהוגדרו כטכניות, אינן מחייבות את התובע ויכול להיות מצב, שלמרות הגדרת עבירה מסוימת כטכנית, תהיה זכות לתובע להגיש כתב אישום. אציין, שבתי המשפט מתחשבים בעת הכרעת הדין בעובדה שמדובר על עבירות טכניות.

כופר

מהווה אמצעי ענישה נוסף במסלול מהיר בהליך פלילי כאשר בוצעה עבירת מס שאינה נכללת ברשימת העבירות המנהלתיות. הנישום שמשלם כופר למעשה, חוסך לעצמו הליך פלילי ארוך, כואב וגם יקר.

חוקי המס השונים מעניקים סמכות לוועדות כופר שונות של רשות המיסים בקביעת הסדר לכופר וכן לקביעת סכום הכופר שהנישום ישלם. גבוה הכופר נקבע על סמך פרמטרים כגון: שיתוף הפעולה של הנושם ועברו, מצב אישי, האם המחדל הוסר וכו'.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן