טיפים לקראת סיום שנת מס

לקראת סוף שנה מומלץ לבצע היערכות מיוחדת ושיפור עמדות לקראת שנת המס המתחילה בקרוב. ההיערכות חשובה מפני שכל שנת מס עומדת בפני עצמה ותשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי מחושבים ומשולמים על תוצאות השנה המסתיימת בדצמבר.

ללא היערכות מינימאלית וחשיבה נכונה, אתם עשויים לפספס מהלכים חשובים ופשוטים אשר יסייעו לצמצם המיסים ולמקסם הרווחים והדבר החשוב ביותר ומתבקש כל שנה - שיפור פעילותכם והתייעלותכם ובכך להשיג תוצאות עסקיות טובות יותר.

מעקב אחר דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד הינו כלי חשוב במיוחד. רבים מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים פוגשים דוח זה, אחת לשנה, וברוב המקרים זמן רב לאחר שהשנה הסתיימה.

מדובר על ליקוי ושגיאה חמורה בהתנהלות שאינה מאפשרת לבעל העסק, לדעת מהן תוצאות פעולותיו במהלך כל השנה ולכן גם לא יוכל לבצע היערכות נכונה, על מנת למקסם רווחיו ולמזער המיסים. במשרדנו מידי חודשיים, כל עצמאי המדווח למע"מ במהלך השנה, מקבל דוח הכולל הארות והערות לגבי תוצאות פעולותיו, וכן את נתוני הרווח שהצטבר מתחילת השנה ועד לאותו חודש דיווח.

גם התשלומים השוטפים, לביטוח לאומי (דמי ביטוח לאומי) והמקדמות למס הכנסה, מחושבים ומוערכים באופן שוטף ובמשרדנו בהתאם לרווח המצטבר.

באמצעות השירות של משרדנו "אין הפתעות", (אין הפסדים שלא זוהו בזמן, אין חובות למס הכנסה וביטוח לאומי שנוצרים בסוף שנה עקב היעדר מעקב ודיווח לבעל העסק) ובכל רגע נתון, קיימת שליטה ומודעות בעסק ובפעולות שיש לנקוט מידית ו/או בטווח הקרוב בהתאם לדיווח והמידע שאנו מעבירים לבעל העסק.

טיפים לקראת סיום שנת מס טיפים לקראת סיום שנת מס.

שלמות העברת המסמכים

חשוב לוודא שלמות אסמכתאות לגבי ההוצאות שהוצאו במהלך השנה. מומלץ לוודא עוד בטרם העברת החומר לרואה חשבון, כי הכללתם את כל ההוצאות שהוצאו הרלוונטיות לתהליך הפקת ההכנסה.

ישנן הוצאות שקל מאוד לוודא שלמותן. למשל: הוצאות טלפון סלולרי - צריכות להיות 12 חשבוניות מאחר ומדובר על הוצאות חודשיות וקבועות, הוצאות ארנונה, מים, חשמל, גז, שכ"ד, אינטרנט, שירותים מקצועיים וכן הלאה.

במידה ולא תעבירו אסמכתאות של הוצאות שונות, קיים חשש שבחישוב המס שיבוצע עם עריכת הדוח השנתי, המס לתשלום, גם למס הכנסה וגם לביטוח לאומי, יהיה גבוה יותר מהמס שבאמת צריכים לשלם או לחלופין ההחזר שאתם אמורים לקבל יהיה נמוך יותר.

במשרדנו, אנו מוודאים ובוחנים סבירות ההוצאות ושלמותן, בדרכים ובניתוחי סוגים ותחומי פעילות שונים. כמו כן, אנו יוזמים פניות לבעל העסק לגבי הוצאות ומידע שלעיתים נראה לנו שאינו סביר או חריג, וכשאנו פונים לבעל העסק הוא מופתע ומגיב: "תודה שהזכרת לי", "כן אני יודע, אבל חשבתי שזה לא חשוב או שההוצאה לא מוכרת..., וכדומה.

מכירות והכנסות לקראת סוף שנה

בעלי עסקים והלקוחות שלכם יעדיפו במקרים מסוימים לבצע רכישה של שירות או מוצר לקראת סוף שנה על מנת שההוצאה תירשם בשנת המס הנוכחית על מנת לנצל את התקציב שלהם, ובמקרים אחרים, על מנת להגדיל הוצאות שוטפות ובכך להקטין את הרווח ואת חבות המס.

לכן, לכן כדאי ומומלץ לבצע קידום מכירות לקראת תום שנת המס, להזכיר להם את הצמצום בחישוב המס אם יקדימו את הרכישה ואפילו לצאת במבצעים "משכנעים" ובתנאים מיוחדים לקראת סוף שנה בלבד. מקובל לעשות זאת כ-5 שבועות לקראת סוף שנת מס.

גבייה - לא מילה גסה

יש לוודא כי כל התקבולים בגין השירות שביצעתם ושהיו צריכים להתקבל אכן התקבלו. במידה ולא, מומלץ "לשבת" על אותם לקוחות ולוודא העברת התשלום באותה שנת מס.

לפעמים כדאי לשקול יחד אתנו דחיית תקבולים לשנת המס הבאה בעסקים בהם שיטת הדיווח היא בסיס מזומן. דרך אגב בשיטה מדווחים רוב העצמאים ובעלי העסקים הקטנים.

שיפור תנאי תשלום מול ספקים ונותני שירותים

יש לערוך רשימה של ספקים ונותני שירותים כולל בנקים, על מנת לערוך שיחות ומשא ומתן, על גובה התשלומים ותנאי התשלום והעמלות השונות בהם תתחייבו בשנה החדשה. בנוסף מומלץ לבחון הלוואות קיימות והאפשרות להוזיל הריבית שאתם משלמים.

מומחיות משרדנו הינה לייצג ולשרת את לקוחותינו באיכות הגבוה ביותר מכל הבחינות וההיבטים הכוללים בין היתר: שירות ומקצועיות מוכחת ללא פשרות לאורך שנים.

אנו יודעים שאנו מצליחים בעקבות משובים מלקוחותינו המעריכים את מאמצינו ומרדפנו למצוינות גם בשיחותינו ובמכתבי תודה המועברים מעת לעת.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן