חשבות שכר חיצונית

הוצאות השכר ותלושי השכר לעובדים הינו נושא מרכזי וחשוב במהלך חיי העסק. מדובר על נושא מורכב הכולל חוקים, תקנות והוראות מורכבות המשתנות לא מעט כך שהאחראי על נושא השכר העסק חייב להיות מעודכן וער לכל ההשלכות בהווה ובעתיד, מול כל הגורמים הרלוונטיים הכוללים: מס הכנסה, מס הכנסה בניכויים, ביטוח לאומי, חובות המעסיק לזכויות סוציאליות של העובד, חוקי מגן, משרד הכלכלה (תמ"ת) ועוד.

חישובי שכר והפקת תלושי שכר לעובדים דורשים גם הבנה, ידע וניסיון רחב בתחום דיני העבודה והפסיקה העדכנית החשובה. לא כל חברה יכולה להרשות לעצמה עובד במשרה מלאה בדמות של חשב(/ת) שכר בכיר ומוסמך שיהא בקיא ומעודכן בכל התחומים והנושאים שהוזכרו.

למשרדינו הידע, הניסיון והכלים, להעניק לך שירות איכותי, שקט נפשי מבחינה שמירה על חוקי ודיני העבודה, ולא פחות חשוב ההרגשה, שיש לך חשב שכר בכיר אישי ומדופלם בעסקך.

חשבות שכר חיצונית חשבות שכר חיצונית.

שירותנו כוללים בין היתר:

  • הדרכה בכל הקשור לחובות המעסיק בהתאם להוראות החוק השונות ודיני העבודה בענייני הרישום והתיעוד הרלוונטיים ליחסי עובד מעביד.
  • סקירת נתוני דיווח שעות במהוות בסיס לחישוב ועיבוד השכר ובמידת הצורך עדכון והדרכה לתיקון ליקויים בטרם יעובדו ויופקו תלושי השכר.
  • השלמה ותיקון נתונים נוספים כגון: ימי מילואים, מחלה, הבראה, פנסיית חובה וכו'.
  • עיבודי שכר לעובדים.
  • הפקת תלושי שכר חודשיים לעובדים.
  • הפקת דוחות חודשיים - דו חודשיים (102) למס הכנסה ולביטוח לאומי.
  • הפקת פקודת יומן מפורטת להנהלת החשבונות של החברה לרישום בספרים.
  • הפקת דוח פיצול להפרשות לקרנות פנסיה וקרנות השתלמות.
  • העברת התשלומים ישירות לחברות הביטוח או לסוכני הביטוח הפנסיוני.
  • ושירותים נוספים שיותאמו ספציפית לחברתך.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן