חברה

הקמת חברה בע"מ

כללי - בישראל ניתן להקים עסק כעצמאי, דהיינו: עוסק פטור או עוסק מורשה או כעוסק מורשה בחברה בע"מ.

מהי חברה בע"מ?

מדובר על ישות משפטית העומדת בפני עצמה ונפרדת מבחינה משפטית מבעליה. היזם משקיע בחברה מזרים נכסים/כסף ובתמורה, מקבל הון מניות אשר בהמשך, ניתן למכור ו/או להעביר בתמורה או שלא בתמורה לאחרים. כל מי שמחזיק במניות החברה נחשב כ-"בעל מניות בחברה".

חברה בע חברה בע"מ.

מי יכול להקים חברה בע"מ

כל אדם יחיד כולל חברה בע"מ קיימת יכולים להקים חברה.

למה להקים חברה בע"מ

ההחלטה בד"כ אינה נובעת מסיבה אחת. הסיבות העיקריות להקמת חברה בע"מ כוללות בין היתר:

  • לחברה תדמית טובה יותר בציבור ובעיקר בקרב בעלי עסקים אחרים.
  • הגנה משפטית בהתאם לעקרון שחברה בע"מ הינה ישות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה מבחינה כלכלית ומשפטית ובמידה והחברה מגיעה לחדלות פירעון ו/או פשיטת רגל, בעלי מניותיה אינם חשופים לתביעה ישירה של בעלי חוב שונים שבכללם רשויות המס בישראל.
  • מחזור הכנסות בהיקפים משמעותיים.
  • הוראות ניהול ספרים המחייבות הנהלת חשבונות כפולה.
  • רווחים לפני מס גבוהים.
  • נדרשות השקעות ברכישת נכסים (כגון:ציוד, מבנים, קווי יצור וכו') משמעותיות.
  • תחום הפעילות רווי ברגולציה, חוקים, הגבלות, הסכמים, אחריות לשירות ו/או מוצר.

דחיית תשלומי מס הכנסה

עצמאי שהינו עוסק מורשה משלם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס המעודכנות בכל שנה. ההתחשבנות לאותה שנה הינה סופית וכל היתר נשאר בידו של בעל העסק. בשנת 2020 המס השולי המקסימלי על יחד הינו 47% ובתוספת של עוד 3% כאשר הכנסותיו החייבת (הרווח לפני מס) הינו מעל סכום של כ-651600 ₪ לשנה.

לעומת זאת, בחברה קיימת שיטה אחרת המכונה שיטת המיסוי הדו שלבי. שיעור מס חברות נכון ל-2020 הינו 23%, וזהו המס שהחברה משלמת בכל שנה. במידה ובעל המניות יבקש למשוך רווחים מעבר למה למשכורת שקיבל מהחברה ימוסה במס בשיעור של 30% נוספים על הסכום שהוא מבקש למשוך.

הקטנת תשלומים לביטוח לאומי

כל עצמאי חייב לשלם ביטוח לאומי על כל הכנסותיו באותה שנה החל מהשקל הראשון. בחברה המצב שונה. התשלום לביטוח לאומי הינו רק על המשכורת של בעל המניות ובהתאם לגובה, כמו כל עובד שכיר אחר במשק.

על משיכת רווחים (דיבידנד) אין תשלום לביטוח לאומי ומדובר על חיסכון משמעותי ביותר.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן