התנהלות מול מס הכנסה

לפני התחלת הפעילות ורכישת ציוד וכדומה, יש לפתוח תיקים ברשויות המס (ראה מדריך עוסק פטור, מורשה וכו'). במע"מ ייקבעו את תקופות הדיווח השוטפות, האם הדיווח יהיה חודשי או דוח חודשי. ההחלטה תתקבל בין היתר, בהתאם לתחום ולהיקף הפעילות.

לאחר פתיחת תיק במס הכנסה (ראה המדריך לפתיחת תיקים לעוסק מורשה/פטור) יש לנהל ישומים שיטתיים בהתאם להוראת ניהול ספרים (רישומים של הוצאות והכנסות). כמובן שתקבלו הנחיות ממשרדנו כיצד אתם אמורים לנהל הרישומים וברוב המקרים את החלק הגדול והעיקרי של הרישומים הללו אנו ננהל עבורכם.

תשלומי מס הכנסה שוטפים - פנקס מקדמות

עם תחילת פעילותכם מס הכנסה ישלח בדואר פנקס הכולל שוברים לביצוע תשלומים. תשלומים אלו נקראים "מקדמות" למס הכנסה. את השוברים הללו יש למלא בהתאם לרישומים שניהלתם המשקפים את ההכנסות וההוצאות שלכם לאותה "תקופת דיווח" (חודשית/דוח חודשית).

בשובר יש למלא רק את מחזור ההכנסות לאותה תקופת דיווח. לדוגמה אם ההכנסה הייתה בסך הכל 11,180 ₪ לתקופת הדיווח (חודשית/דוח חודשית) יש לרשום בשובר הסכומים הבאים: עוסק מורשה - ירשום 10,000 ₪ (בניכוי המע"מ)

עוסק פטור - ירשום 11,180 ₪ ( אין מע"מ לעוסק פטור)

יש לציין כי את גובה המקדמות נקבעות על סמך תחום פעילות ולא בהכרח משקפות את התשלום הרלוונטי להיקף פעילות עסקכם. לכן משרדנו מפעיל שיקול דעת בשיתוף עם הלקוח ומעדכן את מס הכנסה על המקדמה המתאימה ולעיתים אף ביטול המקדמות לגמרי.

התנהלות מול מס הכנסה התנהלות מול מס הכנסה.

מה זה אישור נהול ספרים?

ברירת המחדל לאחר פתיחת כל תיק במס הכנסה היא שכל תיק נפתח ללא אישור נוהל ספרים ולכן יש צורך לפנות ולקבל ממס הכנסה אישור ניהול ספרים שעם קבלתו יעודכן באינטרנט ונתין יהיה לעיין בו בכל עת ולכל דורש.

מה זה ניכוי במקור?

זהו תשלום שמעביר המשלם בגין השרות ו/או המוצר שקיבל.

לשכירים - מנוכה מס במקור שהם כל הניכויים בתלוש השכר שאחד מניכויים אלה הוא - מס הכנסה. המעסיק מעביר מידי חודש (בכל 15 לחודש) תשלום מרוכז בשם על העובדים.

כאשר מדובר בתשלומים בין עסקים הגורם המשלם צריך לבדוק באמצעות האינטרנט מהו שיעור (%) הניכוי מהתשלום שהוא מחויב להעביר למס הכנסה בשם המקבל. % הניכוי משתנה בהתאם לסוג השירות או המוצר וגם בהתאם לגובה ה-% שנקבע על ידי רכז/מנהל במס הכנסה.

אציין שאת % הניכוי אפשר לשנות באמצעות הגשת בקשה למס הכנסה תוך מתן הנמקה לסיבה. מיש צריך לטפל ש-% הניכוי הוא הגורם שמקבל התשלום.

פנקס ניכויים 102 למס הכנסה

במידה ואתה מתכוון להעסיק עובדים יש לפתוח תיק ניכויים. עם פתיחתו תקבל שוברים ידניים ובהמשך פנקס ניכויים. באמצעות פנקס זה יש להעביר את הניכויים השונים ממשכורת העובדים וכן הניכויים מתשלומים לספקים.

הפנקס כולל שוברים שבאמצעותם מבצעים הדיווח. תדירות הדיווח הינה חודשית או דו חודשית ונקבעת לרוב בהתאם לאופי הפעילות ולמספר העובדים המשוערת, ולעיתים בהתאם להעדפתו של בעל העסק.

גם במידה ולא העסקת מסוים עובדים ואו לא שילמת לספקים עדיין קיימת חובה להגיש דוח, שכמובן יש לציין 0 בכל שדה רלוונטי בשובר שבפנקס.

דוח שנתי על הכנסות - דיו וחשבון על הכנסות - טופס 1301

הדוח משקף את כל הכנסותיכם מכל המקורות האפשריים ועל בסיסו יש לחשב את גובה המס שיש לשלם באותה שנה.

המלצתנו היא שלהגשת דוח שנתי יש להיעזר ברואה חשבון אשר בקיא בכל רזי הדיווח וההוראות והתקנות והחוקים השונים הרלוונטיים, אשר ימקסם את הרווחים ויצמצם ככל הניתן את גובה המס שיש לשלם אם בכלל.

את הדוח יש להגיש בהתאם לפרסומים השונים באתר רשות המיסים. אציין שלמשרדנו ניתן פרק זמן רחב וארוך יותר להגשה עקב היותנו מייצגים לקוחות רבים.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן