חובת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאי

עצמאי - חובה להפקיד לקרן פנסיה ו/או קופת גמל - הקנסות בדרך

בשנת 2017 חוקק חוק הקובע כי כל ציבור העצמאים, מעל גיל 21 ועד גיל פרישה, חייבים בהפקדת כספים לקרן פנסיה או קופת גמל לקצבה בכל שנת מס החל משנת 2017 ואילך.

אי הפקדת כספים בהתאם לחוק עשויה להגיע למצב בו יוטל קנס בגובה 500 ₪ עבור כל שנת מס בגינה לא הופקדו הכספים. הגוף שמטיל הקנס הינו רשות האכיפה והגבייה.

אציין כי חוק זה מחייב בהפרשה מינימלית, אולם, ניתן בהחלט לבצע הפרשה גבוה יותר. כמובן, שההפקדה כאמור, מזכה העצמאי בהטבת מס (הנחת מס) בהתאם לגובה ההפקדה והתקרה שעל בסיסה מחושבת ההפקדה.

חובת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאי חובת הפקדה לקרן פנסיה לעצמאי.

נשאלת השאלה מה הסכום שהעצמאי מחויב להפריש?

חובת ההפרשה לקרן פנסיה או קופת גמל לעצמאים מחולקת לשני חלקים:

  • עד למחצית מהשכר הממוצע במשק חייב בהפרשה של 4.45% לשנה מסך ההכנסה החייבת (הרווח).
  • מעל למחצית מהשכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק, חייב בהפרשה של 12.55% לשנה מסך ההכנסה החייבת (הרווח).

לדוגמה:

עבור שנת 2018:

השכר הממוצע במשק עמד על 9,802 ₪.

כמובן שהשכר הממוצע במשק גדל משנה לשנה בממוצע (10 שנים האחרונות) בסכום של 200-300 ₪.

סה"כ ההכנסה החודשית עד מחצית השכר הממוצע במשק 4.45% מעל מחצית מהשכר הממוצע במשק 12.55% סה"כ הפקדה לקרן פנסיה או קופת גמל לקצבה
6,000 ₪ 221 ₪ 138 ₪ 359 ₪
8,000 ₪ 221 ₪ 389 ₪ 610 ₪
10,000 ₪ 221 ₪ 640 ₪ 861 ₪

יש להבהיר:

  • עבור אי הפקדה כאמור לעיל בשנת 2017 - לא יוטל קנס.
  • עצמאי ומקבל גם הכנסות ממשכרות - יש לבדוק גבוה ההכנסה בתלוש השכר ואת גובה ההכנסות מהעסק. בהתאם לטבלה לעיל יש לבצע תיאום מאחר ויש תקרות בחוק לגבי שיעור ההפקדות מסך כל ההכנסה.

מתי צריך לבצע התשלומים?

מומלץ להפקיד מידי חודש. יש גם אפשרות להפקיד אחת לרבעון. אם לא תפקידו בזמנים אלו יוטל כאמור קנס של 500 ₪.

אם לא הפקדתי, מה עליי לעשות?

להלן הפעולות שיש לבצע:

  • להפקיד ההפרש לחברת הביטוח.
  • להדפיס אישור לביצוע תשלום ההפרש.
  • להודיע למרכז לגביית קנסות על ביצוע תשלום ההפרש באמצעות טופס פנייה באתר של המרכז לגביית קנסות. יש לחפש בגוגל "המרכז לגביית קנסות, פנסיית עצמאים", או ללחוץ כאן ולמלא הנתונים במדויק, לצרף את אישור ההפקדה הנוספת ולשלוח.
  • במידה ויש לך סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני או דרך חברת ביטוח ללא סוכן או יועץ פנסיוני- יש לבקש אישור הפקדה ולצרף לטופס פנייה שנשלח למרכז לגביית קנסות.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן