מדריך מעשי למעסיק

המדריך המעשי למעביד

מדריך זה מתומצת ופשוט ובא לנסות ולציין הוראות החוק בנושאים שכיחים בהם נתקל המעסיק במהלך עבודתו השוטפת. חשוב להדגיש, כי אין הבדל בציות הנדרש לחוקים והתקנות, ממעסיק שיש לו עובד אחד ואו 10 וכו'.

ראיון עבודה

מדריך מעשי למעסיק מדריך מעשי למעסיק.

מנסיוני הרב עולה, כי רוב המעסיקים קובעים ריאיון עבודה עם מועמדים ואינם מודעים להוראות החוק והכללים שחלים עליו. ישנם שאלות שכמעט כל מעסיק שואל שיכולים לסבך מאוד את המראיין/מעסיק במידה והמועמד טוען טענות שונות, לדוגמא: אפליה, שיווין הזדמנויות וכו'.

חשוב לי להדגיש כי ישנם עובדים פוטנציאליים המודעים לחוקים ו"מתפרנסים" מליקויים המבוצעים ע"י מעסיקים בזמן ריאיון עבודה. הליקויים מתועדים בין היתר ע"י הקלטות באמצעים שונים ומגוונים.

המלצתי: יש לערוך שאלון לראיון עבודה, בסיוע מומחה לדיני עבודה על מנת לוודא כי כל הנשאל בריאיון עבודה עומד הכללים ולא קיים ליקוי כלשהו בשאלון. להלן מספר דוגמאות לקנסות שבתי הדין לעבודה הטיל בפסקי דין על מעסיקים אם העובד מוכיח (די בקלות) שנשאל שאלות אסורות:

  • דוגמא א': בן כמה את/ה?
  • דוגמא ב': מתי התחתנת?
  • דוגמא ג': אם את/ה מתכוונ/ת להביא ילדים לעולם בקרוב?

בגין שאלות אלו בתי הדין לעבודה פוסקים עד 80,000 ש"ח קנס למעסיקים עבור כל שאלה.

ימי חופשה לעובדים

כידוע, כל עובד צובר זכאות בתקופת העסקתו וזאת בהתאם לתקופה בו עבד וצבר הזכויות. ככל שתקופת העסקתו ארוכה יותר, כך ימי הזכאות לימי חופשה גדלים. קיימת שונות בין צבירת זכאות ימי חופשה בין עובדים שעתיים/יומיים לבין אלו שמועסקים בשכר חודשי.

מספר ימי החופשה משתנים בהתאם לוותק של העובד. להלן טבלה נתונים לגבי ימי החופש לעובדים:

שנות ותק זכאות לימי חופש לעובדים 6 ימים בשבוע זכאות לימי חופש לעובדים 5 ימים בשבוע
משנה עד 4 שנים 12 10
חמש שנים 14 12
שש שנים 16 14
שבע שנים 18 15
שמונה שנים 19 16
תשע שנים 20 17
עשר שנים 21 18
אחת עשרה שנים 22 19
שתיים עשרה שנים 23 20
שלוש עשרה שנים 24 20
ארבע עשרה שנים והלאה 24 20

פדיון ימי חופשה

כל עובד זכאי לפדות ימי חופש בתנאים מסויימים. פדיון ימיי חופש ניתן רק לעובדים אשר סיימו את עבודתם אצל המעסיק, דהיינו, פוטרו או התפטרו. למעסיק אסור לפדות ימי חופש בתשלום במקום להוציא את העובד לחופשה גם אם העובד מתעקש.

מומלץ להפנות העובד לדיני העבודה - חוק חופשה שנתית (לחוק חופשה שנתית - לחץ כאן)כדי למנוע אי הבנות ומתיחות מיותרת. במידה והמעסיק "מתעקש" לפדות ימי חופשה אזי, מסתכן בתשלום כפול בעתיד בעת "מקרה" של סכסוך או בירור לגבי נאותות תלושי השכר.

תשלום בגין ימי חופשה

תשלום בגין ימי חופשה מגיע לכל עובד במשק מכח חוק חופשה שנתית (לחוק חופשה שנתית - לחץ כאן) אולם קיימת שונות בחישוב ובימי זכאות לחופשה לעובדים שעתיים/יומיים ולעובדים בשכר חודשי.

לעובדים שעתיים/יומיים - תשלום עבור יום חופש מחושב לפי שכר יומי ממוצע. שכר יומי ממוצע מחושב לפי סך התשלום בשלושת החודשים האחרונים לחלק למספר ימי העבודה בפועל של העובד אצל מעסיקו. במידה והעובד לא השלים 75 ימי עובדה רצופים אצל המעסיק ועבודתו הסתיימה(עבודה לתקופה קצרה) זכאי לקבל מינימום 4% מסך השכר המצטבר לאותה תקופת העסקה.

לעובדים בשכר חודשי - עובדים אלו יקבלו שכר כרגיל בימים בהם היו בחופשה וכמובן בהתאם לימי החופשה שצברו.

ימי מחלה לעובדים

עובד שלא הגיע לעבודה בגלל מחלה וקיבל אישור מהרופא זכאי לקבל תשלום על ימי המחלה רק במידה ויש לו ותק בעבודה וקיימת ביתרת צבירה חיובית של ימי החלה (ניתן לזהות יתרת המחלה בתלוש השכר האחרון). ימי המחלה נקבעים ע"י רופא בלבד. ללא הצגת אישור מרופא העובד אינו זכאי לתשלום כלשהו.

בהתאם לחוק כל עובד זכאי לימי מחלה. מקסימום ימים שניתן לצבור לחודש עבודה מלא הם 1.5 ימים בלבד למשרה מלאה (186 שעות בחודש). כמו כן קיימת תקרה לסה"כ ימי הצבירה שניתן לצבור ועומדים על 90 יום מצטברים. מעבר לימים אלו לא יתווספו ימים לצבירה.

לעובדים שאינם מועסקים במשרה מלאה ימי המחלה הנצברים מידי חודש יחושבו באופן יחסי (ההשוואה למשרה מלאה בת 186 שעות חודשיות).

החישוב המקובל הינו כדלקמן:

יום ראשון - אין תשלום

יום שני - 50% משווי יום עבודה

יום שלישי - 50% משווי יום עבודה

יום רביעי ואילך - 100%.

מחלת ילד

במידה וילד חלה ונזקק לטיפול בבית העובד זכאי לנצל בגין הילד את ימי המחלה כדלקמן:

בו זוג שנשאר עקב מחלת ילד בבית - 8 ימי מחלה בשנה.

במידה ומדובר על משפחה חד הורית - 12 ימים מהיתרה הצבורה בשנה.

מכתב פיטורין

למכתב פיטורין מספר גרסאות. הדוגמה של מכתב פיטורין עומדת בתנאי החוק, אשר קובע כי מכתב פיטורין יכלול את תאריך מסירת המכתב וכן את תאריך כניסת הפיטורין לתוקף.

לגרסת הדפסה של מכתב הפיטורין לדוגמה - לחץ כאן.

פרוטוקול שימוע לפני פיטורין

קיימת חובה לבצע שימוע לעובד טרם הגשת מכתב פיטורין ואו צמצום היקף העסקה.

לגרסת הדפסה של פרוטוקול שימוע לעובד ואו צמצום היקף העסקה - לחץ כאן.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן