לסטודנטים

החזר מס בגין תואר אקדמי

בגין לימודים אקדמיים והרצון לעודד רכישת השכלה אקדמית ניתנות הטבות מס לזכאים לתואר. ישנה הבחנה בין התארים השונים וההטבות הניתנות.

החזר מס לסטודנטים החזר מס לסטודנטים.

החזר מס הכנסה בגין תואר ראשון

המסיים תואר ראשון במוסד להשכלה גבוה מוכר בישראל, בהתאם לרשימה שמפרסמת רשות המיסים, זכאי להטבת מס, נקודת זיכוי, הניתנת החל מתום שנת הזכאות לתואר ולמשך כ-3 שנים.

החזר מס הכנסה בגין תואר שני

המסיים תואר שני במוסד להשכלה גבוה מוכר בישראל, בהתאם לרשימה שמפרסמת רשות המיסים, זכאי להטבת מס, חצי נקודת זיכוי, הניתנת החל מתום שנת הזכאות לתואר ולמשך כ-שנתיים.

החזר מס הכנסה בגין תואר שלישי

המסיים תואר שלישי במוסד להשכלה גבוה מוכר בישראל, בהתאם לרשימה שמפרסמת רשות המיסים, זכאי להטבת מס, חצי נקודת זיכוי, הניתנת החל מתום שנת הזכאות לתואר ולמשך כ-שנתיים. יש לציין כי במסלול ישיר לתואר שלישי הטבת המס ניתנת בנוסף להטבה בגין תואר ראשון.

החזר מס הכנסה בגין לימודי טכנאי או הנדסאי

המסיים לימודי מקצוע, זכאי להטבת מס, חצי נקודת זיכוי, הניתנת החל מתום שנת הזכאות לתעודת המקצוע ולמשך כ-שנתיים. יש לציין כי כי ההטבה ניתנת בתנאי שהיקף שעות הלימוד המקצועי מגיע ל-1,700 שעות.

למעבר לשאלון קצר וממוחשב לבדיקת זכאותך - לחץ כאןבניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן