בגין תרומות

החזר מס בגין תרומות

מדינת ישראל מעניקה תמריצים לתורמים על ידי מתן הטבת מס לתורמים התומכים בגופים ציבוריים ומוסדות שונים. לא עבור כל תרומה ניתן לקבל את הטבת המס. פקודת מס הכנסה מסדירה את נושא זה וקובעת כי כל מוסד כזה או אחר המחזיק באישור כי הוא עומד בתנאי סעיף 46 יוכל לזכות את התורמים בהטבת מס.

החזר מס בגין תרומות החזר מס בגין תרומות.

כיצד יודעים אם התרומה הינה מזכה בהטבת מס?

ברוב המכריע של המקרים על כל קבלה המתקבלת בגין תרומה, יש לעיין בקבלה ולראות האם יש שורה המציינת כי המוסד הספציפי עומד בהוראות ומוכר לפי סעיף 46. במידה ולא מצוין בקבלה מידע זה, סביר מאוד להניח כי הארגון שקיבל התרומה אינו עומד בתנאי סעיף 46 ולפיכך התרומה אינה מזכה את התורם בהטבת המס כלשהי.

האם כל סכום של תרומה מזכה בהטבת מס?

הסכום המינימאלי המזכה בהטבת מס הינו כ-180 ₪ ויכול להיות מורכב ממספר תרומות במהלך שנת מס.

מהי הטבת המס בגין תרומה?

מקבלים זיכוי ממס הכנסה בגובה 35% מסכום התרומה העולה על 180 ₪ ובתנאי, שהתרומות הועברו למוסדות וארגונים העומדים בהוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

למעבר לשאלון קצר וממוחשב לבדיקת זכאותך - לחץ כאןבניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן