ביטוח חיים למשכנתא

החזר מס בגין תשלומי משכנתא

לרכישת דירה, רוב האזרחים פונים לבנק על מנת לקבל משכנתא. מדובר בהוצאה נכבדה וקבועה, אשר לרוב מכבידה על הלווים ומלווה אותם שנים רבות. ובכן, לא לומר נואש, קיימת אפשרות לצמצם במעט את התשלומים החודשיים.

בתהליך קבלת המשכנתא מחייבים אתכם להקים פוליסה לביטוח חיים אשר תבטיח את כיסוי המשכנתא בכל אירוע ביטוחי עתידי אם יתממש. התשלומים לביטוח חיים, נגזרים מגובה המשכנתא שלקחתם ומשולמים מידי חודש בצמוד לתשלומי המשכנתא השוטפים לבנק. מס הכנסה מאפשר לקבל הטבת מס על התשלומים שהועברו בפועל לביטוח חיים.

החזר מס בגין ביטוח חיים למשכנתא החזר מס בגין ביטוח חיים למשכנתא.

מהי הטבת המס בגין תשלומים לביטוח חיים?

הטבת המס השנתית בגין התשלומים המצטברים לפוליסת ביטוח חיים בגין תשלומי משכנתא, הינה ניכוי של 25% מסך התשלומים שהועברו במהלך כל השנה. ניכוי משמעו - הפחתת ההכנסה החייבת (הכנסה חייבת של שכיר = סה"כ תשלומים ממשכורת ושכר עבודה). במילים פשוטות, הניכוי מקטין את חבות מס שהינו התשלום המצטבר למס הכנסה. ככל שהמשכורת גבוה ומעל כ-7,000 ש"ח, החזר המס יהיה גבוה יותר.

חשוב לציין - כי הטבת המס בגין תשלומים לביטוח חיים, ניתנת לניצול רק באמצעות הגשת בקשה להחזר מס ממס הכנסה.

למעבר לשאלון קצר וממוחשב לבדיקת זכאותך - לחץ כאןבניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן