הוצאות נסיעה לחו''ל

לעתים נדרש כי בעל עסק יצא לנסיעה לחו"ל על מנת לקדם את עסקו, בין אם מדובר על ביצוע עסקה, פגישות עבודה או ירידים וכנסים מקצועיים. נשאלת השאלה האם ההוצאות הקשורות לנסיעה לחו"ל מוכרות לצרכי מס הכנסה?

מהו עקרון ההכרה בהוצאות הכרוכות בנסיעות לחו"ל?

ראשית, חשוב שההוצאות הנסיעה לחו"ל קשורות ישירות לפעילות העסקית, והיא הכרחית ונדרשת לשם הפקת ההכנסה.

להלן דוגמאות:

 • הוצאות נסיעה לחו"ל כדי ללמוד שכלולים וטכניקות ייצור שבהן עוסק הנישום - ההוצאה תוכר.
 • הוצאות נסיעה לחו"ל שהינן כחלק מהפעילות השוטפת, כגון: נסיעה לצורך מתן שירות עסקי בחו"ל או נסיעה לצורך השלמת עסקה - ההוצאה תוכר.
 • נסיעה לטרחה הונית - רכישה של ציוד - - ההוצאה לא תוכר. במקרה זה יש להוסיף העלויות הנ"ל לסכום הציוד שנרכש.
 • הוצאות נסיעה לחו"ל כהכנת תשית חדשה לעסק או הרחבת עסק כגון: חיפש ואיתור לקוחות. פרשנות מס הכנסה במקרה זה הינה שההוצאה הונית וההוצאה לא תוכר שאינה מותרת בניכוי גם לא כפחת.
 • במידה ויש לנישום לקוח, תושב ישראל, ובעל העסק יצא לפגשו בחו"ל (גם אם הלקוח עבר באופן זמני להתגורר בחו"ל), באופן עקרוני ניתן לומר שההוצאה לא תוכר.
 • כאשר מדובר במסירת מסמך או הודעה כלזהי שניתן היה להשלימה ללא הנסיעה לחו"ל - ההוצאה לא תוכר.
הוצאות נסיעה לחו''ל הוצאות נסיעה לחו''ל.

מה צריך לתעד כאשר נוסעים לחו"ל?

על מנת להוכיח כי ההוצאות לנסיעה לחו"ל אכן הוצאו בפועל, יש לרכז ולתעד מידע הכולל בין היתר:

 • יעד הנסיעה.
 • מטרת הנסיעה.
 • מספר ימי השהות בחו"ל.
 • סכום ההוצאות השונות מפורטות ומחולקות לפי סוג.
 • ריכוז קבלות לגבי לינה.
 • ריכוז קבלות לגבי כרטיסי הטיסה.
 • עלונים שונים לגבי השתלמויות ואסמכתאות לגבי ההוצאה.

מהם הסכומים שיוכרו כהוצאה ברכישת כרטיסי טיסה?

 • טיסה במחלקת תיירים/עסקים - 100% ממחיר הכרטיס.
 • טיסה במחלקה ראשונה - 100% ממחיר הכרטיס במחלקת עסקים.

מהם הסכומים שיוכרו כהוצאות לינה?

בנסיעה בה ימי השהייה בחו"ל עד 90 לינות:

 • עד 7 ימי לינה הראשונים- עד 259$ ללילה.
 • החל מהלילה ה-8 - במידה וההוצאה נמוכה מ-114 $ כל ההוצאה תוכר. במידה וההוצאה עולה על 114$ יוכרו ההוצאות בשיעור של 75% כאשר המינימום הינו 114$.

בנסיעה שימי השהייה בחו"ל עולים על 90 לינות:

עד 114$ ללילה.

מהם הסכומים שיוכרו כ"הוצאה אחרות" ללא צורך בהצגת קבלות?

 • אם נדרשו הוצ' לינה - עד 73$ לכל יום.
 • אם לא נדרשו הוצ' לינה - עד 122$ לכל יום.

מהו סכום ההוצאה שתוכר בהשכרת רכב בחו''ל?

הסכום שיוכר כהוצאה עבור השכרת רכב הינו עד 57$ ליום.

במדינות מסוימות מגבלת הסכומים משתנה ועומדת על 125%. להלן רשימה חלקית של המדינות: יון, אוסטרליה, לוקסמבורג,איטליה, נורווגיה, איסלנד, ספרד, אירלנד, אנגולה, פינלנד, בלגיה, צרפת, קוריאה, דנמרק, קמרון, הונג קונג, שבדיה, בריטניה, שוויץ וטייואן.

מהו שער החליפין הקובע שלפיו מחשבים ההוצאה בש"ח?

שער החליפין של הדולר באותו היום שבו שולמה ההוצאה, הוא היום שלפיו יקבע שער החליפין שעל פיו תחושב ההוצאה בש"ח.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן