הוצאות לשכיר

החזר מס בגין הוצאות מוכרות לשכיר

באופן גורף ניצן לקבוע כי הוצאות לעובד שכיר לא מוכרות לצורך קיזוז מהמשכורת מהסיבה העיקרית שכל צרכי עבודת העובד, מוגשים לו על ידי המעסיק המתקזז על כל ההוצאות הנדרשות להפקת ההכנסה ולפיכך, שכר העבודה המשולם לעובד הינו הרווח בידו.

כהרגלנו בקודש, מחובתנו לוודא כי כל לקוח (עצמאי) ואו שכיר ידע לדרוש את המגיע לו על פי חוק אם באמצעותנו ואם בכוחות עצמו.

החזר מס בגין הוצאות מוכרות לשכיר החזר מס בגין הוצאות מוכרות לשכיר.

מהן ההוצאות שניתן לקזז ממשכורת של השכיר

ניתן לקזז הוצאות שאפשר לשייך במישרין למקצוע של העובד. להלן מספר דוגמאות:

  • הוצאות השתלמות מקצועית.
  • אגרת רישיון מקצועי.
  • דמי חבר לאיגוד מקצועי.
  • בגדי עבודה עם סימן היכר של המעביד.
  • חליפה של עו"ד.
  • ביטוח אחריות מקצועית.
  • הוצאות חנייה במקום העבודה בלבד (כאשר הרכב שייך לעובד).

כיצד ניתן לקבל את הטבת המס?

יש להגיש דוח שנתי באותה שנה.

למעבר לשאלון קצר וממוחשב לבדיקת זכאותך - לחץ כאןבניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן