דוח שנתי

דוח שנתי יש להגיש בכל שנה. הדוח השנתי כולל הצהרה לגבי הכנסות התא המשפחתי בשנה שהסתיימה. דוח שנתי גם כולל את כל ההכנסות מכל המקורות ההכנסה שהתקבלו במהלך כל השנה.

מקורות הכנסה אלו, כוללת בין היתר: הכנסות מעסק, ממשכורת, מקצבאות וגמלאות שונות מביטוח לאומי ואחרים, הכנסות מריבית מני"ע, שכירות של כל נכס שהוא וכו'.

מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

בפקודת מס הכנסה נקבע כי כל תושב ישראל מחויב להגיש דוח שנתי, אולם באותה נשימה, ניתן פטור מהגשת דוח לחלק מאזרחים במפורט בפסקה הבאה. ישנם מצבים בהם גם שכירים חייבים להגיש דוח שנתי כאשר יש להן הכנסות גבוהות במיוחד כשכירים והכנסות שונות שאינן ממשכורות.

מי פטור מהגשת דוח שנתי למס הכנסה?

דוח שנתי דוח שנתי.

פטורים מהגשת דוח שנתי הינם יחידים אשר:

  • הכנסתם ממשכורת נמוכה מסכום של כ- 638 אלף ₪ ושנוכה מלוא המס ממנה.
  • מדמי שכירות - שולם מס של 10% ונמוכה מסכום של כ-331 אלף ₪.
  • הכנסות חוץ - שהופקו בחו"ל ושולם מס וההכנסה נמוכה מסכום של כ-331 אלף ₪.
  • קצבת חוץ - הכנסה שאין לשלם עליה מס נוסף בישראל, ונמוכה מסכום של כ-331 אלף ₪.
  • הכנסות מריבית - שחייבת במס ונמוכה מסכום של כ-632 אלף ₪ ונוכה ממנה מלוא המס.
  • הכנסות מני"ע - ממכירת ני"ע הנסחרות בבורסה והנמוכה מסכום של 1,832 אלף ₪.

את הדוח השנתי יש לערוך ולבצע בצורה מקצועית כך שיינתן מענה לכל דרישות החוק ובכך למנוע "תקלות מס" בעת ביקורת במידה ותבוצע על הדוח ע"י מס הכנסה או ביטוח לאומי. חשוב לצרף את כל המידע והמסמכים הדרושים לגבי ההכנסות וכדומה, אחרת הדוח עלול "להיפסל" ולהיחשב כדוח "סתמי", הנחשב כדוח שלא הוגש כלל, ואז קיים חשש לסנקציות, כגון: קנסות, עיצומים כספיים וכו'.

לרשות המיסים עומדות, לפי החוק, שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח השנתי, לבצע ביקורת מס על אותו דוח השנתי. קיימת אופציה רק למנהל רשות המיסים, בכבודו ובעצמו, להאריך בשנה נוספת את תקופת הביקורת לגבי הדוח השנתי. לאחר מכן, הדוח "מתיישן" ולא קיימת אפשרות למס הכנסה לבצע ביקורת מס על אותו דוח.

כיצד מגישים את הדוח השנתי למס הכנסה?

הדוח השנתי מוגש בשני אופנים:

  • הגשה ידנית באמצעות טפסים הכוללים את כל פרטי הדוח הרלוונטיים הנדרשים.
  • שידור באמצעות האינטרנט למחשבי מס הכנסה.

במידה והדוח לא הוגש בשני האופנים יחד ובמקביל, הדוח ייחשב כ"לא הוגש", ויחולו הסנקציות שצוינו לעיל.

כיצד מוגש דוח שנתי לביטוח לאומי?

לביטוח לאומי לא מגישים דוח שנתי באופן ישיר. הדוח השנתי שמגישים למס הכנסה, מועבר לביטוח לאומי לאחר מס' שבועות לאחר קליטתו במס הכנסה. הביטוח לאומי, קולט הדוח מחשב דמי הביטוח הלאומי שיש לשלם בגין ההכנסות שנכללו בדוח. (דמי הביטוח הלאומי כוללים גם את מס הבריאות)

הדיווח השנתי למס הכנסה חשוב ביותר. כל נתון הנכלל בו, מחייב הנישום לכל דבר ועניין ולא ניתן בקלות, לסתור או לבטל חלק מהנתונים. מומלץ להיעזר ברואה חשבון מיומן ובעל ניסיון, על מנת להיות בטוח שהדוח מוגש בצורה הטובה ביותר האפשרית.

אנו מומחים בהכנת ועריכה של דוחות שנתיים פשוטים ומורכבים כאחד, בצורה הטובה ביותר עבורך תוך ניצול מקסימלי של הטבות המס ועמידה בכל דרישות החוק כך שתוכל להיות בטוח שהדוחות מוגשים בצורה המיטבית ביותר עבורך ובכך מביאים לתוצאת המס הנמוכה ביותר.בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן