חדשות האתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

השירותים שלנו

 • מתן שירות עסקי ומיסוי.
 • ליווי בהקמת עסק חדש ופתיחת תיקים ברשויות.
 • ייצוג ודיווחים שוטפים לרשויות המס: ביטוח לאומי, מס הכנסה, מע“מ.
 • הכנת דוח שנתי לכל סוגי העסקים.
 • הכנת הצהרת הון.
 • החזרי מס לשכירים מתן שירות הנהלת חשבונות ושכר.
 • הנהלת חשבונות לכל סוגי העסקים - עצמאיים, שותפויות, מלכ“רים וחברות.
 • הכנה ודיווחים שוטפים לרשויות.
 • חשבות שכר הכולל חישוב, עיבוד והפקת תלושי שכר.
 • ייעוץ והכוונה בנושא הסכמי עבודה וסוגיות הקשורות לעובדים.

למה אנחנו

יתרונות
מתן השירותים בכל אזור המרכז והשפלה, מחדרה ועד גדרה.
 • פגישת היכרות והתייעצות לא מחייבת בנושא פתיחת עסק כעצמאי או חברה.
 • צוות מקצועי יעיל ואיכות.י
 • זמינות גבוהה בכל אמצעי תקשורת.
 • איסוף החומר מבית העסק/הלקוח ללא תשלום.
 • מעקב ודיווח בתדירות חודשית/דו חודשית על תוצאות הפעילות ומתן המלצות.
 • ייעוץ עסקי להשאת רווחים.
 • משלוח דיוור ועדכוני מס.
 • מתן מענה ויחס אישי על ידי רואה חשבון ועורך דין לכל לקוח.
 • אפשרות לקיום פגישות בבית העסק/לקוח בשעות הערב ללא צורך בהיעדרות מהעסק.
 • הטבות וקשרים עסקיים בין לקוחותינו.
 • מנגנון יעיל המאפשר למשרדנו לחסוך ללקוחות תשלומי שכר טרחה גבוהים.

בנוסף תועבר הדרכה בתחילת הדרך בין היתר על הנושאים הבאים:
ספרי החשבונות שעליך לנהל בהתאם להוראות ניהול ספרים בנוסף לחשבונית מס וקבלה.
כיצד להפיק ומתי חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, קבלה, תעודת משלוח וכו'.
מהן ההוצאות המוכרות במלואן ומהן הוצאות מעורבות הרלוונטיות לפעילותך.

במהלך התקופה אלווה אותך בפעילותך בנושאים רבים באופן קבוע באופן אוטומאטי כדלקמן:
דיווח דו חודשי על תוצאות הפעילות לאחר עיבוד האסמכתאות והנתונים שהתקבלו ממך, באמצעות מייל, דוח רווח והפסד, הכולל ההכנסות וההוצאות שנרשמו והרווח לתקופה השוטפת (לחודשיים האחרונים) ולתקופה המצטברת מתחילת השנה.
כל זאת על מנת לספק לך הכלים למדוד פעילותך באופן שוטף ובכדי להיערך מראש לכל מצב.
עם קליטת החומר עולה מידע שלעיתים לעוסק לא אומר דבר.
אני, בזמן אמת, אודיע על פה, ואו במייל על חשיבות המידע והטיפול המתבקש על מנת להימנע מכשלים בפעילות ועמידה בהוראות החלות על העוסק.
עם סיכום נתונים ולפני התשלומים השוטפים לרשויות המס תקבל עדכון על גובה הסכומים לתשלום לרשות המסים ולמוסד לביטוח לאומי.

הערכה וסיכום חצי שנתי של פעילותך
בפגישה זו ננתח נתוני העסק מבחינת מיסוי, ונדון בין היתר בנושאים:
תחזיות לגבי תוצאות להמשך השנה. עדכון שיעור מקדמות למס הכנסה או ביטולן.
עדכון גובה המקדמות לביטוח לאומי.

אחת לתקופה תקבל במייל הניוזלטר התקופתי בו נציין התפתחויות ופרסומים האחרונים בתחום המיסוי, אירועים שונים ופעילויות של רשות המיסים שפורסמו לציבור הרחב.

היערכות לתום שנת המס השוטפת


לקראת סוף השנה, נקיים שיחה ובה נדון באפשרויות ובהתאמות המתבקשות עבורך לחסכון מקסימלי ונכון במס הכוללות בין היתר:
רכישות או מכירות של ציוד ורכוש. הפקדות לקרן פנסיה. הפקדות לקרן השתלמות. דחיית הכנסות. דחיית הוצאות. הכרה בחובות אבודים.

לשם הענקת השירותים החשובים דלעיל אנו מפנים תשומת לבך כי אחת לחודשיים הנך מתבקש להעביר למשרד המסמכים של הנהלת החשבונות שהופקו על ידך הכוללים בין היתר:
חשבוניות מכירות והוצאות של החודשיים שחלפו.

בחברה בע"מ בנוסף:
דפי בנק. פרוט כרטיסי אשראי.
למעסיק עובדים בנוסף :
רשימת מקבלי השכר ושכרם, וזאת לאחר שכל העובדים מילאו וחתמו על טופס 101 (ניתן להורדה באתר) ומסרו צילום תעודת זהות עם ספח.
יש להעביר למשרדנו את כל החומר והאסמכתאות עד ל-4 לחודש שלאחר החודש הרלוונטי לדיווח לרשויות.
לדוגמה, את נתוני חודש ינואר - פברואר אני מצפה לקבל עד ל-4 למרס. ניתן להעביר החומר במהלך כל שעות היום (24/7).
אם קיים קושי בהעברת החומר נא ליידע מראש ובמידת הצורך ישלח שליח יאסוף החומר.


שד' האלונים 24 באר יעקב, 70300
טלפון: 0737443332, 0544877978
פקס: 077-470-1007

Copyright © 2019 שי בן שלום, רואה חשבון. All rights reserved.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן