חדשות האתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המדריך הקצר לפתיחת תיק ברשויות לעוסק פטור


להלן מספר צעדים הנדרשים לפתיחת תיק עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות:


צעד ראשון- מס ערך מוסף
 
יש להעביר המסמכים הבאים למשרד המע"מ באזור מגוריך:

1.טופס מע"מ - טופס מס' 821.
2.צילום ת.ז והנספח המצורף.
3.טופס בעלות חשבון על חשבון בנק או צילום המחאה מבוטלת.
מידה ובן/ת הזוג גם רשום/ה שותף בחשבון הבנק, נדרש למלא טופס 2421 המהווה הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון. 

4.במידה והפעילות נערכת בנכס מקרקעין כגון: מחסן, משרד וכו' יש לצרף צילום חוזה שכירות.


הרישום למע"מ יתבצע לא אחרי תחילת פעילות העסק והפקת ההכנסות/הוצאות.
יש להצהיר בטופס פתיחת תיק:

1.מחזור העסקאות הצפוי לשנה השוטפת.

2.תחום פעילות העסק כגון: עיצוב שיער, מעצב גרפי, משורר וכו'.

בסיום תהליך פתיחת התיק תופק תעודת "עוסק פטור" ואף תישלח בדואר לביתך.


צעד שני - מס הכנסה
יש להגיש בכתב לפקיד השומה באזור פעילותך לא יאוחר מיום פתיחת העסק הטפסים והאישורים הבאים:
1.טופס מ"ה מס' 5329.
2.צילום ת.ז כולל הנספח.
3.אסמכתא להוכחת בעלות על חשבון בנק או לחילופין צילום שיק. במידה ומדובר על חשבון משותף, יש למסור בנוסף, הצהרה מבן/ת הזוג לבעלות משותפת על החשבון (טופס מס' 2421).

 
צעד שלישי - ביטוח לאומי
"עובד עצמאי" לחוק הביטוח הלאומי הינו אחד מאלה:
  • 1. מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • 2. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
  • 3. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה".


להלן הטפסים והאישורים שיש להמציא בפתיחת תיק בביטוח לאומי:
1.טופס ביטוח לאומי מס' 6101 "דין וחשבון רב שנתי".
2.צילום תעודת זהות ונספח.


קבלה? מתוך הוראות ניהול ספרים:

בעת קבלת תשלום יש להפיק "קבלה" הכוללת הנתונים כדלקמן:
1.שם בעל העסק וכתובתו.
2.רישום המילה "קבלה" וספרור קבלות בסדר נומרי עולה.
3.רישום "מקור" על גבי הקבלה, ועל כל העתק של הקבלה  לרשום "העתק".
4.פרטי הרוכש.
5.פירוט המוצר/שירות.
6.סכום העסקה.
7.תאריך הפקת קבלה.
8.אופן קבלת התשלום ופרטיו: מזומן, שיק, אשראי, אחר.


שד' האלונים 24 באר יעקב, 70300
טלפון: 0737443332, 0544877978
פקס: 077-470-1007

Copyright © 2019 שי בן שלום, רואה חשבון. All rights reserved.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן