חדשות האתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כיצד פותחים תיק חברה בע"מ?

יש לבצע פתיחת חברה בשני מישורים ולפי הסדר הבא:


רשם החברות

על מנת לפתוח חברה יש להגיש מסמכים לרשם החברות הכוללים:

1. טופס בקשה לרישום חברה - הכולל פרטים ונתונים לגבי כתובתה, מטרת ההתאגדות ההון שברשותה וכו'.

2. טופס הגשת מסמכים - כולל שמות חלופיים לחברה למקרה בו השם שנבחר קיים ותפוס ע"י חברה אחרת.

3. תקנון.

4. הצהרת דירקטורים  - כל חברה חייבת במינוי דירקטור אחד לפחות.

5. הצהרת בעלי מניות - שכל אחד מהם כשיר להחזיק במניות של החברה.

 
 

רשות המיסים

צעד ראשון - מס ערך מוסף (מע"מ):
לפתיחת חברה בע"מ יש לסור ראשית למשרד מע"מ האזורי. מיותר לציין כי פנייה וביצוע פתיחת התיק חייבת להתקיים עוד בטרם החלה הפעילות העסקית. במשרד המע"מ יש להצהיר:
1.על מחזור העסקאות הצפוי לשנה השוטפת.
2.מה תחום פעילותה של החברה לרישום סוג העסק במערכות מס הכנסה ומע"מ.
3.תאריך תחילת הפעילות בעסק אף אם מדובר בתהליך הקמה בלבד.
 
בעת קבלת הכנסה ממכירת נכס או שירות יש להפיק חשבונית מס עד 7 ימים.

להלן מפרט נתונים שיש לרשום על גבי חשבונית מס:
1.שם בעל העסק וכתובתו.
2.רישום המילים "חשבונית מס" וספרור חשבונית מס רציף.
3.רישום "מקור" על גבי חשבונית מס, ועל כל העתק של החשבונית מס לרשום "העתק".
4.פרטי הרוכש/מקבל השירות.
5.פירוט הנכס או השירות שניתן בפירוט רב.
6.סכום העסקה ללא מע"מ וסכום כולל מע"מ.
7.תאריך הפקת חשבונית מס קבלה.
 
להלן הטפסים והאישורים שיש למלא ולהגיש במשרד המע"מ האזורי כדי לרשום חברה בע"מ:
1.טופס מס'821.
2.מסמך המאושר על ידי עורך דין של תקנון חברה שאושר ברשם החברות.
3.מסמך מאושר על ידי עורך דין של פרוטוקול מינוי מנהלים ופרוטוקול זכויות חתימה בחברה.
4.תעודת זהות של בעל החברה.
5.טופס פרטי הבנק של החברה או צילום המחאה מבוטלת.
6.במידה והפעילות העסקית מתבצעת בנכס מקרקעין יש להצטייד בצילום חוזה שכירות.
בסיום התהליך במשרד המע"מ תקבלו תעודת "עוסק מורשה".
 
צעד שני - מס הכנסה
יש להודיע לפקיד השומה האזורי בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק.
להלן רשימת הטפסים והאישורים שיש להביא בעת פתיחת תיק במס הכנסה:
1.טופס מס הכנסה מספר 4436.
2.תעודת זהות כולל הספח של בעלי השליטה/חברה.
3.מסמך מהבנק המאשר בעלות על חשבון בנק הכולל פרטי החשבון או צילום של המחאה מבוטלת של החברה.

צעד שלישי - ביטוח לאומי ומס הכנסה
במידה והחברה מעסיקה עובדים כולל בעלי השליטה יש למלא ולהגיש המסמכים הבאים:
1.טופס 4436 משמש לפתיחת תיק ניכויים במשרד מה הכנסה האזורי. עוד בהגשת המסמך לפתיחת תיק במס הכנסה יש לסמן "X" במקום המתאים בטופס 4436 על מנת שיפתח במקביל תיק ניכויים.
2.פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה גוררת אחריה פתיחת תיק באופן אוטומטי של תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי. אין צורך לפנות למשרדי המוסד ביטוח לאומי.


שד' האלונים 24 באר יעקב, 70300
טלפון: 0737443332, 0544877978
פקס: 077-470-1007

Copyright © 2019 שי בן שלום, רואה חשבון. All rights reserved.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן