חדשות האתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שימוש בניוזלטרים או ידיעונים בעברית, מעת לעת, הינו כלי הפצת מידע שימושי ורלוונטי, ללקוחות משרדנו. אנו מאמינים שתועלת והרחבת הידע מסייע לניהול טוב יותר מכל הבחינות של העסק. כמו כן בדף הפייסבוק של המשרד - לחץ כאן, ניתן להצטרף כעוקב ולקבל טיפים בתחומי הוצאות והכנסות והדרכים לצמצום חבות המס המועברים בקישורים ובפוסטים קצרים ומעניינים. בדף זה נרכז מאמרים ופרסומים מקוריים שלנו וקישורים לפרסומים ומאמרים בנושאים שונים הנראים לנו כחשובים ורלוונטיים לקהל לקוחותינו. 


העלאת שכר מינימום החל מיום 1.4.2015
בהתאם לחיקוק - חוק שכר מינימום נקבע כי, העלאת שכר תתבצע בהדרגתיות על מנת להקל על ציבור המעסיקים כדלקמן:
1. בתקופה שבין 1.4.2015 ועד 31.3.2016 שכר המינימום יהיה 4,650 ש"ח.
2. בתקופה שבין 1.4.2016 ועד 31.6.2016 שכר המינימום יהיה הגבוה מבין 4,650 ש"ח או 47.5% מהשכר הממוצע במשק באותו המועד.
3. בתקופה שבין 1.7.2016 ועד 31.12.2016שכר המינימום יהיה הגבוה מבין 4,825 ש"ח או 47.5% מהשכר הממוצע במשק.
4. מתאריך 1.1.2017 ואילך, שכר המינימום יעמוד על 5,000 ש"ח.


מה יודעות עלינו רשויות המס? מרץ 2015.
לעיתים קרובות בעל עסק בכל סדר גודל, שואל את עצמו או פונה בשאלה, מה רשות המיסים יודעת עליי? בשנתיים האחרונות נושא זה זוכה לתשומת לב רחבה בתקשורת ובפעולות רשות המיסים באופן די קבוע ובצדק. רשות המיסים פועלת נמרצות כדי להשיג מידע רב ככל הניתן ולהצליבו במקורות שונים, על מנת לזהות נכסים שאינם מדווחים. מפרסומים שונים עולה כי קיים הון שחור ישראלי ש"מתגלגל" בעולם בהיקף של מיליארדי שקלים ושהמס בגינו מהותי ביותר לקופת המדינה. ולכן, המדינה משקיעה משאבים רבים ונעזרת בטכנולוגיה מתקדמת לאיסוף "מודיעין". מאמר זה אמור לספק מידע תמציתי אודות הנושא.

חשבונות בנק 
א. חשבונות בנק בישראל 
נתונים אלו אינם נמצאים אצל רשות המיסים, ואין הם זמינים לשימוש באופן מיידי. במידה וקיים רצון לבצע בדיקה מעמיקה לגבי בעל עסק רשות המיסים יוזמת פנייה על פי חוק לבנק על מנת לקבל מידע כגון: דפי בנק, יתרות ותנועות של חשבונות עו"ש, ני"ע, מט"ח והשקעה.

ב. חשבונות בנק בחו"ל 
נתונים אלו אינם נמצאים אצל רשות המיסים. למעשה הנושא די מורכב ולעתים בחלק מהמקרים בלתי אפשרי שרשות המיסים תקבל מידע אודות חשבונות הבנק הנמצאים במדינות חוץ. על מנת שרשות המיסים תוכל לקבל מידע אודות חשבונות בנק בחו"ל, צריך שתהיה אמנה, בין מדינת ישראל לבין המדינה הזרה שבה נמצא חשבון הבנק. במסגרת האמנה בלבד פונה רשות המיסים בישראל אל רשות המס במדינה הזרה בבקשה לקבל מידע על נכסי הנישום באותה מדינה ואת נתוני חשבונות הבנק שלו. תהליך זה אינו פשוט ודי מורכב. גם אורך הזמן מרגע שעולה הרצון ברשות המס בישראל ועד שמקבלים את המידע הנ"ל אם בכלל חולפים חודשים רבים עד מס' קצר של שנים. 

בחודשים האחרונים, (בינתיים) כ-50 מדינות קיבלו החלטה על הקמת מאגר מידע משותף ושיתוף פעולה מהיר, בכל הקשור לנושא חשבונות בנקים קיימים באותה המדינה של תושבי חוץ. בתחילת 2017 מאגר זה יהא זמין לכל רשויות המס החתומות על האמנה. כל חשבונות הבנקים הקיימים בכל הבנקים במדינות הנכללות באמנה, יעודכנו, ויחשפו באופן אוטומטי לשימוש רשויות המס  ובהצלבות מידע, בין המידע שדווח בדיווחים השנתיים ובהצהרות הון, לבין המידע הנוסף שהתקבל מהמאגר המשותף שיוקם.

כניסה ויציאה מישראל
רשות המיסים וגם ביטוח לאומי, מסוגלים לזהות כניסות ויציאות רבות מישראל העלולות להעיד ולעורר חשד לפעילות עסקית שאינה מדווחת. בעקבות מידע זה לבצע חקירה סמויה שבהמשך תהפוך לגלויה ותציג העבודות בפני הנישום.

הכנסות משכ"ד
רשות המיסים (במיסוי מקרקעין) יודעים לזהות בלחיצת כפתור פשוטה למי יש בבעלותו יותר מנכס בית אחד. במידה ולא דיווחתם על הכנסות משכ"ד באחד מהמסלולים בדוחות שנתיים, מס הכנסה יחשוד כי יש בידך הכנסות משכ"ד שאינן מדווחות ואף חייבות במס.

מלשינון או קו הצדק
אמצעי זה זכה בשנה האחרונה לתהודה חזקה מאוד. מדובר על מערכת בה אזרח יכול לדווח על בעל עסק שפעל בניגוד לחוק. מידע זה זוכה להתייחסות ראשונית ולהצלבת מידע ממקורת נוספים, ואז ניתן לזמן לחקירה את בעל העסק שעליו התלוננו. מדובר על צעד הרתעתי שזכה עד כה להצלחה לא רעה מבחינת מס הכנסה בשנת 2014, ובאמצעותו נחשפו מעלימי מס רבים ונפתחו הליכים פליליים.

הליכי שומה
במסגרת ביקורת שגרתית על ספרי החשבונות של בעל עסק במס הכנסה מזמינים את הנישום לבירור. במסגרת השאלות שמפנים אל נישום, מתקבלות תשובות המספקות מידע עודף וחדש אשר עלול לחשוף את הנישום לחבות מס שרשויות המס ינצלו וינסו להציב מידע ממקורות שונים ולחייב בשומה נוספת את בעל העסק.

אז מה עושים?
מומלץ להבין מה רשויות המס יודעות עליכם ולהימנע מהסתרת מידע שממילא בטווח הארוך יתגלה בנוסף מומלץ לדווח דיווחי אמת הן בדוחות השנתיים והן בהצהרות הון וזאת על מנת להימנע מהליכים פליליים, המדירים שינה מעיני הנישום (עקב הליכים משפטיים ארוכים) ובנוסף עלויות הייצוג בעבירות מס בסיוע של רואה חשבון ועורך דין גבוהות מאוד.הנחיות לעובד כיצד למלא טופס 101
מאחר ויש אי הבנות והתרשלות של עובדים במילוי טופס 101 והיעדר בקרה של מעסיקים פרטיים על אופן המילוי ונאותות הנתונים בטופס, מצאתי לנכון לצרף דף הנחיות לעובד שיימסר לעובד ע"י המעסיק בכל שנה. לקוחות המשרד המעסיקים עובדים, נדרשים להעביר יחד עם טופס 101 את דף ההנחיות לעובד. יש לציין כי מסירת דף הנחיות וכן ציות להוראות וצירוף האסמכתאות הנדרשות לטופס זה, עשוי לשמש מגן למעסיק מפני נתונים שגויים/חסרים/שקריים אותם העובד מסר על גבי הטופס. על פי הנחיות מס הכנסה, כל עובד מחויב למלא טופס 101 בכל תחילת שנת מס המתחילה ב-1 בינואר כל שנה. על סמך הנתונים שממלא העובד בטופס 101, נקבעות נקודות הזיכוי וכן נקבע שיעור המס השולי המשפיע על השכר נטו בסופו של דבר. להמשך ההסבר והורדת דף ההנחיות לחץ - כאן!
 


10 נקודות שלא ידעת על הוראות ניהול ספרים:
  1. למנהל רשות המיסים יש סמכות לשנות ההוראות ללא חקיקה ראשית או משנית. (הרוב לא עודכן מ-1973).
  2. חשבונית מס קבלה יש חובה ל-2 העתקים, בפועל 3 העתקים. 1-ללקוח, 2-לרו"ח, 3-נשאר בפנקס.
  3. אי ניהול ספרים לפי ההוראות, מהווה עבירה פלילית בגינה העונש הינו מאסר ו/או משלמים כופר.
  4. סימול הדדי - יש לרשום מס' הזמנה, מס' סידורי של סרט קופה רושמת, מס' הזמנת עבודה על גבי חשבונית מס קבלה, הנמסרת ללקוח.
  5. חשבוניות מס קבלה של מכירה ואו שירות (הכנסות או הוצאות) - חשבוניות אלו חייבות להיות מפורטות. חשבוניות כמו "ביגוד מקצועי", "ציוד משרדי" אינן תקינות. במכירת שירות יש לציין כל המידע, עבור איזה חודש ומהו הייעוץ שניתן וכו'.
  6. חשבונית עסקה - מדובר על חשבונית הזהה בחובות הדיווח לחשבונית מס אלא שהמקבל אינו יכול לדרוש את המע"מ תשומות.
  7. ספר לקוחות - חובה לרשום בעט ואסור למחוק רשומה כלשהי. כל ביטול של רשומה יבוטל ברשומה נפרדת (במינוס). אסור למחוק בטיפקס או בצורה כלשהי.
  8. חשבונית מס - במידה ולקוח מבקש חשבונית מס ולא חשבונית מס קבלה, ויש לך פנקס של חשבונית מס קבלה בלבד, אסור למחוק המילה קבלה. כל פנקס יהיה מאותו הסוג. הנ"ל נכון גם לגבי חשבוניות מס זיכוי.
  9. עוסק פטור, פטור מניהול ספרים, למעט 2 דברים בלבד: ספר פידיון יומי ותיק תיעוד חוץ ולא משנה עיסוקו. במילים פשוטות, ספר קבלות וכל החשבוניות מס/קבלות שקיבל העוסק במהלך השנה.
  10. במידה ומדובר על מערכת ממוחשבת שמפיקים בעזרתה כל סוג של מסמך חשבונאי כגון: חשבוניות מס קבלה וכו' מחוייבת במערכת אל פסק, ובביצוע גיבוי אחת לרבעון והוצאתו הפיזית אל מחוץ לעסק/משרד.

שד' האלונים 24 באר יעקב, 70300
טלפון: 0737443332, 0544877978
פקס: 077-470-1007

Copyright © 2019 שי בן שלום, רואה חשבון. All rights reserved.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן