חדשות האתר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הקמת חברה בע"מ, מהי, למה, כמה ואיך?
 

בישראל ניתן להקים עסק כעצמאי, דהיינו: עוסק פטור או עוסק מורשה או כעוסק מורשה בחברה.
מהי חברה בערבון מוגבל?

מדובר על ישות משפטית העומדת בפני עצמה ונפרדת מבחינה משפטית מבעליה. היזם משקיע בחברה מזרים נכסים/כסף ובתמורה, מקבל הון מניות אשר בהמשך, ניתן למכור ו/או להעביר בתמורה או שלא בתמורה לאחרים.
למה להקים חברה בע"מ?

ההחלטה בד"כ אינה נובעת מסיבה אחת. הסיבות העיקריות להקמת חברה כוללות בין היתר:
מחזור הכנסות בהיקפים משמעותיים
הוראות ניהול ספרים המחייבות הנהלת חשבונות כפולה
רווחים לפני מס גבוהים
נדרשות השקעות ברכישת נכסים (כגון:ציוד, מבנים) משמעותיות
תחום הפעילות רווי ברגולציה, חוקים, הגבלות, הסכמים, אחריות לשירות ו/או מוצר
דחיית תשלום חלק מהמס הכולל מיסוי דו שלבי - שלב ראשון: מס חברות (26.5%), שלב שני: מס דיבדנד (30%) - במילים פשוטות, את תשלום המס בשלב השני, ניתן לדחות על למועד בו יחליט בעל החברה לחלק הדיבידנד.
כמה - בעריכה 
ואיך -בעריכה
להלן הצעדים לפתיחת תיקים ברשויות המס:
פתיחת תיק חברה בע"מ ברשויות המס
לפתיחת חברה בע"מ יש לסור ראשית למשרד מע"מ האזורי.
מיותר לציין כי פנייה וביצוע פתיחת התיק חייבת להתקיים עוד בטרם החלה הפעילות העסקית.
במשרד המע"מ יש להצהיר:
1.על מחזור העסקאות הצפוי לשנה השוטפת.
2.מה תחום פעילותה של החברה לרישום סוג העסק במערכות מס הכנסה ומע"מ.
3.תאריך תחילת הפעילות בעסק אף אם מדובר בתהליך הקמה בלבד.
 
בעת קבלת הכנסה ממכירת נכס או שירות יש להפיק חשבונית מס עד 7 ימים.
להלן מפרט נתונים שיש לרשום על גבי חשבונית מס:
1.שם בעל העסק וכתובתו.
2.רישום המילים "חשבונית מס" וספרור חשבונית מס רציף.
3.רישום "מקור" על גבי חשבונית מס, ועל כל העתק של החשבונית מס לרשום "העתק".
4.פרטי הרוכש/מקבל השירות.
5.פירוט הנכס או השירות שניתן בפירוט רב.
6.סכום העסקה ללא מע"מ וסכום כולל מע"מ.
7.תאריך הפקת חשבונית מס קבלה.
 
להלן הטפסים והאישורים שיש למלא ולהגיש במשרד המע"מ האזורי כדי לרשום חברה בע"מ:
1.טופס מס'821.
2.מסמך המאושר על ידי עורך דין של תקנון חברה שאושר ברשם החברות.
3.מסמך מאושר על ידי עורך דין של פרוטוקול מינוי מנהלים ופרוטוקול זכויות חתימה בחברה.
4.תעודת זהות של בעל החברה.
5.טופס פרטי הבנק של החברה או צילום המחאה מבוטלת.
6.במידה והפעילות העסקית מתבצעת בנכס מקרקעין יש להצטייד בצילום חוזה שכירות.
בסיום התהליך במשרד המע"מ תקבלו תעודת "עוסק מורשה".
 
צעד שני - מס הכנסה
  יש להודיע לפקיד השומה האזורי בו מתנהל העסק לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק.
להלן רשימת הטפסים והאישורים שיש להביא בעת פתיחת תיק במס הכנסה:
1.טופס מס הכנסה מספר 4436.
2.תעודת זהות כולל הספח של בעלי השליטה/חברה.
3.מסמך מהבנק המאשר בעלות על חשבון בנק הכולל פרטי החשבון או צילום של המחאה מבוטלת של החברה.

צעד שלישי - ביטוח לאומי ומס הכנסה

במידה והחברה מעסיקה עובדים כולל בעלי השליטה יש למלא ולהגיש המסמכים הבאים:
1.טופס 4436 משמש לפתיחת תיק ניכויים במשרד מה הכנסה האזורי. עוד בהגשת המסמך לפתיחת תיק במס הכנסה יש לסמן "X" במקום המתאים בטופס 4436 על מנת שיפתח במקביל תיק ניכויים.
2.פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה גוררת אחריה פתיחת תיק באופן אוטומטי של תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי. אין צורך לפנות למשרדי המוסד ביטוח לאומי.

שד' האלונים 24 באר יעקב, 7031819
טלפון: 0737443332, 0544877978
פקס: 077-470-1007

Copyright © 2020 שי בן שלום, רואה חשבון. All rights reserved.


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן